Houtrot

Wanneer de ondergrond van het uit te voeren schilderwerk ondeugdelijk is, kan het verfsysteem niet met het maximale resultaat worden aangebracht.
Daarom is het van groot belang om plekken waar houtrot voorkomt te repareren, alvorens er geschilderd wordt.

Hoe ontstaat houtrot?

Wanneer het hout een vochtgehalte bereikt van 20% of meer, ontstaan er gemakkelijk schimmels die het hout aantasten. Het vocht komt in de houten constructie door bijvoorbeeld bouwkundige gebreken, achterstallig onderhoud of open kitnaden.
Doordat het hout aangetast wordt, ontstaat langzamerhand verzwakking van de bouwconstructie en lekkages.

Reparatie

Tijdens een inspectie stellen we de staat van onderhoud van het houtwerk vast. Zo brengen we de risicogebieden en aangetaste plekken in kaart. Wanneer het noodzakelijk is delen van het hout te herstellen, nemen we samen met de opdrachtgever de mogelijkheden door. Waar vroeger vaak het gehele kozijn werd vervangen bij houtrot, volstaat met de huidige technieken veelal een gedeeltelijke vervanging of een houtrotoperatie.
Allereerst zullen de aangetaste houten delen worden verwijderd met een frees of zaag. Dit doen we om ervoor te zorgen dat echt 100% van het aangetaste hout verwijderd is.
Hierna wordt een vochtmeting verricht voordat er overgegaan wordt op het fixeren. Het vochtgehalte mag nu maximaal 18% zijn. Het gezonde hout wordt gefixeerd met een fixatiemiddel op basis van twee componenten. Hierdoor wordt niet alleen het rottingsproces gestopt maar het zorgt ook voor een goede hechting.
Vervolgens wordt het gat gedicht met een twee componenten vulmiddel.
Wanneer een houtrotreparatie goed is uitgevoerd, is dit onzichtbaar en niet van echt hout te onderscheiden.

Beter voorkomen dan genezen

Het behoeft geen uitleg, dat het voorkomen van houtrot voorkeur geniet. Daarom is het erg belangrijk dat het schilderwerk van houten onderdelen zoals kozijnen, deuren of steunbalken goed wordt onderhouden. Meerjarig onderhoud d.m.v. een onderhoudsplan, kan een aanzienlijke besparing in kosten betekenen.