MVO

Wat is MVO?

MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bij duurzaan ondernemen of maatschappelijk verantwoord ondernemen houdt een bedrijf rekening met de effecten van activiteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering. Het MVO platform is een netwerk van Nederlandse organisaties die actief zijn op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ze sluiten onder andere coalities, bepalen gezamenlijk strategieën of nemen initiatieven om MVO te bevorderen. Duurzaam ondernemen is iets wat je samen moet doen.

Wat doen wij als bedrijf met MVO?

Claassen Schilderwerken vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Door deze visie vast te houden, leveren wij optimale kwaliteit. We focussen ons niet alleen op het leveren van uitstekend werk, maar we stellen ook hoge eisen aan het volledige werkproces. Duurzaam ondernemen betekendt ook dat we met duurzame en milieuvriendelijke materialen werken. We gaan zorgvuldig om met het leefmilieu en de grond- en hulpstoffen die we op onze werkplaatsen en ons kantoor gebruiken. We maken bewuste keuzes en spannen ons in om het gebruik van water en papier te beheersen, scheiden afval, proberen milieuverontreiniging te voorkomen en besteden zorg en aandacht aan welzijn, ARBO, werkplek en de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers.

De keuze van verfsoorten en gereedschappen

In de loop van de jaren zijn er veel alternatieven ontwikkeld voor de traditionele, vaak schadelijke, verfsoorten. Tevens zijn er in de loop van de jaren verschillende milieueisen bijgekomen. Zo heeft de overheid sinds 1 januari 2000 het gebruik van watergedragen verf binnenshuis verplicht gesteld. Deze verven zijn inmiddels kwalitatief gelijk aan oplosmiddelhoudende verven. Sinds 1 januari 2010 produceren verffabrikanten geen lakverf meer, waar meer dan 300 gram oplosmiddel per liter in zit. De komende jaren zullen verven steeds minder milieu belastend zijn. Onder andere acrylaatverven op waterbasis en alkydharsverven met een laag percentage vluchtige oplosmiddelen (de zogenaamde high-solids) zullen de boventoon gaan voeren. De keuze van de verfsoort is sterk afhankelijk van de toepassing en de wensen van de opdrachtgever, echter is er voor bijna ieder verfproduct wel een minder milieubelastend alternatief.

Afvalverwerking

Claassen Schilderwerken besteedt veel aandacht aan het scheiden van gevaarlijk afval van het overige afval. Zowel verf(restanten) als de gebruikte oplosmiddelen vallen onder de noemer gevaarlijk afval.

Bewustwording

Het bewust omgaan met grondstoffen komt, naast het milieu, ook ons bedrijf ten goede. Er wordt niet alleen geld bespaard tijdens de inkoop, maar ook tijdens het schilderen en bij de afvoer van afval. Twee belangrijke redenen waarom we bij het omgaan met verf letten op verantwoord gebruik en het zorgvuldig omgaan met afval.

Voor meer informatie over MVO klik op de volgende links: