De Vijverhof Nieuwersluis

Voor bouwbedrijf v.d. Ven werkten wij mee aan de herbestemming van buitenplaats de Vijverhof tot hotel met woonhuis aan de Vecht in Nieuwersluis.

De Vijverhof is een prachtige buitenplaats direct gelegen aan rivier de Vecht. De buitenplaats is in 1670 gesticht en maakt deel uit van het buitenplaatsenlandschap langs de Vecht. De buitenplaats omvatte in de 18e eeuw een parkaanleg van ca. 14 hectare. Door afkaveling is dit in de loop der jaren sterk afgenomen, tot 1,44 hectare. Het hoofdhuis dateert uit 1866 en is sinds 2002 beschermd als Rijksmonument. De eigenaresse wilde de buitenplaats herbestemmen, de bestaande bebouwing deels afbreken en vervangen door nieuwe panden die beter aansluiten bij de historie van het landgoed. Het plan omvatte de realisatie van een hotel met 45 kamers en een woonhuis aan de Vecht.