Wat is een thermische breuk?

Een thermische breuk kan ontstaan door temperatuurverschillen in het glas.

Vaak wordt gedacht dat een thermische breuk een productiefout is. Een thermische breuk wordt echter veroorzaakt door externe factoren. Onder andere temperatuursverschillen in het glas zorgen voor spanningen aan het glasoppervlak waardoor het glas kan breken.
Een thermische breuk heeft een specifiek breukpatroon dat duideijk verschilt van een breuk door bijvoorbeeld stoten. Een thermische breuk begint loodrecht aan de rand van het glas en loopt in een grillig patroon verder.
De breuk ontstaat op een plek waar de ruit het zwakst is en dus niet persé op de plek waar het temperatuursverschil het grootst is.

Door de volgende maatregelen te treffen, kunt u een thermische breuk voorkomen:
– Plaats zonwering niet te dicht op het glas.
– Plaats radiatoren niet te dicht op het glas
– Plaats geen grote voorwerpen dicht op het glas.

Wanneer bovenstaande maatregelen niet getroffen kunnen worden, pas dan altijd gehard glas toe. Gehard glas kan grotere temperatuursverschillen verdragen, waardoor het risico op een thermishe breuk onder normale omstandigheden tot een minimum beperkt wordt.