Wat is gelaagd glas?

Beveiligingsglas is gelaagd veiligheidsglas, waar bij breuk geen opening in het glas ontstaat.
Gelaagd veiligheidsglas bestaat uit minimaal twee glasbladen, met ertussenin een doorzichtige kunststof folie. Deze folie houdt het glas bij elkaar wanneer het breekt. Hierdoor ontstaan er geen gevaarlijke scherven waardoor het risico op ernstig lichamelijk letsel nihil is. Gelaagd glas heeft als bijkomend voordeel dat de ruit bij breuk één geheel blijft en er dus geen grote opening ontstaat. Wanneer de ruit voldoende dikte heeft, is het onmogelijk om door de ruit heen te vallen.

Productie van gelaagd glas

Stap één bij het samenstellen van gelaagd glas is het reinigen van de glasbladen. De glasbladen hebben exact dezelfde afmetingen. Tussen deze glasbladen worden één of meer lagen folie aangebracht. Om de folie te laten kleven wordt deze voorverwarmd. De glasbladen met de folie(s) ertussen worden onder een wals doorgevoerd of in een vacuümkamer gebracht. Hierdoor verdwijnen de meeste luchtbellen uit het glaspakket en ontstaat een goede hechting tussen glas en folie(s).